Uzaktan Toplantı Sistemleri

Zoom Kullanımı

(İÜ lisansı ile 300 kişiye kadar görüşme yapılabilir)


Uzaktan Toplantı Sistemi (Zoom) Hakkında Resmi Yazı

Lisans sayısının kısıtlı olmasından dolayı kullanım aşağıda belirtilen maddeler ile sınırlı tutulmuştur.

  • Ulusal ve Uluslararası toplantılar (konferans, seminer, çalıştay, sempozyum vb.),
  • Lisansüstü tez izleme komitesi, tez savunma jürisi, doktora yeterlik vb.,
  • Birimlerin kurul ve yönetim toplantıları vb.,


Zoom Kullanımı için Başvuru  

Zoom İndrime Sayfası

Zoom Kullanım Kılavuzu

Zoom Yardım Sayfası

Google Hangouts Meet Kullanımı

(İÜ lisanslı G-Suite ile 1000 kişiye kadar görüşme yapılabilir.)


Meet Bağlantı Adresi

Meet Kullanım Kılavuzu

 Meet Video

Meet Yardım Web Sayfası

Meet ile Canlı Yayın Oluşturma

Microsoft Teams Kullanımı

(İÜ Office 365 üyeliği ile 10.000 kişiye kadar görüşme yapılabilir)


Teams kullanabilmek için öncelikle Office 365 üyeliğinizin olması gerekmektedir.

Office 365 Üyeliği


Teams İndir

Teams Telekonferans ve Toplantılar

Teams Kullanımı Yardım Web Sayfası