Uzaktan Toplantı Sistemi (Zoom) Hakkında Resmi Yazı

28/04/2020-77349 tarih sayılı resmi yazı ile ilgili birimlere aşağıdaki duyuru yapılmıştır.Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kullanmak üzere Uzaktan Toplantı Sistemi (zoom) alınmıştır. Sistemin kullanımı, lisans sayısının kısıtlı olmasından dolayı aşağıda belirtilen maddeler ile sınırlı tutulmuştur.

- Ulusal ve Uluslararası toplantılar (konferans, seminer, çalıştay, sempozyum vb.),
- Lisansüstü tez izleme komitesi, tez savunma jürisi, doktora yeterlik vb.,
- Birimlerin kurul ve yönetim toplantıları vb.,

Bilginizi ve planlanan toplantının tarihi, başlangıç ve bitiş saatinin önceden Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.


Prof. Dr. Mahmut AK
Rektör