Daire Baskanlığımız

Tarihçe

Üniversitemizde 1966 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Haydar Furgaç Elektronik Hesap Araştırma Merkezi olarak bir bilgisayar merkezi kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulunun 15.05.1986 Tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Rektörlüğe bağlı Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezine dönüştürülmüştür.

Yüksek Öğretim Üst kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 21.11.1983 tarih ve 18288 sayılı Resmi gazetede Yayınlanan 124 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 34. maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının kurulmasına karar verilmiştir.
Üniversitemizde Bilgi İşlem Daire Başkanlığının bu görevleri 1986 yılında kurulan Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUYAMER) bünyesinde yürütülmüştür.

Üniversitemizin almış olduğu 07.02.2012 tarihli bir kararlarla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BUYAMER) den ayrılmasına ve yeniden yapılanmasına, hizmetini organizasyon şemasındaki  gibi yürütülmesine karar verilmiştir.

Misyonumuz

 Üniversitemizin bilişim teknolojilerini en üst seviyede uygulamak ve kullanılabilirliğini arttırmak. Bununla birlikte gelişen teknolojilerden doğan yeni ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerekli donanımları ve yazılımları izleyerek kullanıcıların ihtiyaçlarını sisteme güvenli, hızlı, verimli şekilde entegre etmek. Birimlerin ihtiyaç duyacağı yazılım ve donanım desteği sağlamaktır.

Vizyonumuz

Teknolojik devamlılığı üniversitemizin temel değerlerini esas alarak sürdürmektir. Dünyadaki bilişim teknolojilerini yakından izleyerek üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda her zaman en uygun teknolojiyi kullanıma sunmaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri İçin TIKLAYINIZ

​​   Kalite Politikası’nı tam ekran görüntüleyebilmek için tıklayınız.


   Daire Başkanlığımız kalite dokümanlarına KALSİS (İÜ Kalite Yönetim Sistemi) üzerinden İSKOP IDM şifresi ile ulaşılabilir.