TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Dokümantasyon ve İç Tetkik Eğitimleri Alındı

Başkanlığımız ve Kalite Koordinatörlüğü işbirliği ile tarafından başlatılan TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında, 28-29 Kasım 2018 tarihlerinde TSE tarafından Başkanlığımız çalışanlarına yönelik olarak TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon ve İç Tetkik Eğitimi verildi.