Sistem Sanallaştırma ve Ağ Omurga Altyapısı Yenilenmiştir

Hiç şüphesiz bilgi toplumunu oluşturma yolunda en önemli parametre bilişim teknolojileridir. Bilişim teknolojisi, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir. Bilgi teknolojileri (BT) kurumlar için de vazgeçilmez hale gelmiştir. Kurumların küreselleşme karsısında ortaya çıkan taleplerine ve kurumların iş ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yazılım ve donanım teknolojileri hızla ilerlemiştir. Teknolojik ilerlemeler, birçok sektörde dönüştürücü etkiler yapamaktadır.


Bilgi toplumunda en önemli görevi üstlenen kurumlardan birisi üniversitelerdir. Çünkü üniversiteler bilgi ekonomisinin "hammadde"si olan bilginin üretiminden ve dağıtımından sorumlu temel kurumlardır. Bilgi teknolojisi diğer bütün kurumları olduğu gibi üniversiteleri de etkilemektedir. Üniversitelerde araştırma-geliştirme, topluma hizmet, eğitim-öğretim ve diğer kurumsal faaliyetlerin devamı ve iş sürekliliği için bilgi işlem birimleri hayati öneme sahiplerdir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerek internet ve ağ altyapısı, gerek idari işlerin yürütüldüğü otomasyonlar, gerekse akademik çalışmalar için her tür altyapı desteği sağlanamaktadır.


Üniversitemizde güncel teknolojinin takip edilmesi, kurumsal kapasitenin artırılması ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla ağ ve sistem altyapında yeni ve güncel teknolojiler kullanımı konusunda çalışmalar yapmış, bu bağlamda ağ omurga cihazı ve sistem sanallaştırma altyapısı yenilenmiştir.


Ağ omurga cihazının yenilenmesi ile; kurum içerisinde otomasyonara ve internete daha hızlı erişim sağlanmış, cihaz kapasite kaynaklı kesintilerin önüne geçilmiş, iş sürekliliği sağlanmıştır.

Sistem sanallaştırma altyapısı yenilenmesi ile; Üniversitemiz otomasyon ve sunucularının kapasiteleri arttırılması sağlanmıştır.


Altyapı yenilenme çalışmalarında başta Üniversitemiz üst yönetimi olmak üzere, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ağ Yönetimi, Sistem Yönetimi ve diğer emeği geçen tüm birim ve kişilere teşekkür eder, Üniversitemiz için hayırlı olmasını dileriz.


İstanbul Üniversitesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı