Daire Baskanlığımız

Tarihçe

Üniversitemizde 1966 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Haydar Furgaç Elektronik Hesap Araştırma Merkezi olarak bir bilgisayar merkezi kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulunun 15.05.1986 Tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Rektörlüğe bağlı Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezine dönüştürülmüştür.

Yüksek Öğretim Üst kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 21.11.1983 tarih ve 18288 sayılı Resmi gazetede Yayınlanan 124 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 34. maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının kurulmasına karar verilmiştir.
Üniversitemizde Bilgi İşlem Daire Başkanlığının bu görevleri 1986 yılında kurulan Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUYAMER) bünyesinde yürütülmüştür.

Üniversitemizin almış olduğu 07.02.2012 tarihli bir kararlarla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BUYAMER) den ayrılmasına ve yeniden yapılanmasına, hizmetini organizasyon şemasındaki  gibi yürütülmesine karar verilmiştir.

Misyonumuz

 Üniversitemizin bilişim teknolojilerini en üst seviyede uygulamak ve kullanılabilirliğini arttırmak. Bununla birlikte gelişen teknolojilerden doğan yeni ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerekli donanımları ve yazılımları izleyerek kullanıcıların ihtiyaçlarını sisteme güvenli, hızlı, verimli şekilde entegre etmek. Birimlerin ihtiyaç duyacağı yazılım ve donanım desteği sağlamaktır.

Vizyonumuz

Teknolojik devamlılığı üniversitemizin temel değerlerini esas alarak sürdürmektir. Dünyadaki bilişim teknolojilerini yakından izleyerek üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda her zaman en uygun teknolojiyi kullanıma sunmaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri İçin TIKLAYINIZ

İstanbul Üniversitesi Bilgi Güvenliği Politikası


İstanbul Üniversitesi,


  • Kurumsal bilgilerini, personel özlük bilgilerini, akademik araştırma ve yönetsel verilerini (finansal veriler, hasta bilgileri...) değerli ve kritik kabul etmekte, bilgi güvenliği ile ilgili yasalarının gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.


  • Kurumsal faaliyetlerin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamakta ve gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.


  • Teknoloji gelişmeler ve siber suçların getirdiği risk faktörleri bilişim güvenliği koordinasyon Kurulu tarafından sürekli değerlendirilmekte ve güncel tutulmaktadır. 


  • Tüm çalışanlar ve paydaşlar, Bilgi güvenliği politikalarına uymakla yükümlü olup aykırı fiillerde bulunan kurum içi veya dışı kişi ve tüzel kurumlara, ilgili yasal mevzuat, üniversite yönetmelik ve esasları çerçevesinde gereken yaptırımlar uygulanacaktır.​​

   Kalite Politikası’nı tam ekran görüntüleyebilmek için tıklayınız.


   Daire Başkanlığımız kalite dokümanlarına KALSİS (İÜ Kalite Yönetim Sistemi) üzerinden İSKOP IDM şifresi ile ulaşılabilir.